Labyrinten

Ik leg labyrinten van keien die je kunt lopen. Afgelopen jaar was er één te zien op het terrein van Totenmet in Groningen.

 

Het labyrint lopen. Het labyrint is een eeuwenoud archetypisch patroon wat in vele culturen rond de wereld wordt gevonden tot meer dan 4000 jaar terug. In tegenstelling tot een doolhof die de geest uitdaagt met onoverzienbare paden, doodlopende gangen en keuzes die gemaakt moeten worden hebben labyrinten slechts één duidelijk, windend pad dat je van de buitenste rand naar het centrum leidt en weer terug. Het labyrint lopen geeft een unieke mogelijkheid om tot rust te komen, de geest te verstillen en het innerlijke landschap van de ziel te verkennen. Wanneer je het labyrint betreed kun je jezelf overgeven aan het eenvoudige pad voor je en beginnen te ontspannen. Laat het, terwijl je naar het centrum loopt, een moment zijn om de gedachten en gevoelens die je bezig houden los te laten. Sta je geest toe om tot rust te komen. Wanneer je het centrum bereikt wees dan stil. Het is een plaats van openheid en ontvangen. Wanneer je terugkeert langs hetzelfde pad richt je dan op de inzichten en invallen die in je op zijn gekomen en begin die nieuwe inzichten en mogelijkheden te integreren in je pad. Voor sommigen kan de ervaring van het lopen van het pad een hernieuwd gevoel van welbevinden en innerlijke rust geven. Anderen gebruiken het om zich op een bepaalde vraag of onderwerp te richten. Voor weer anderen zal het voornamelijk een pad zijn voor meditatie en contemplatie. Er is geen juiste manier om het labyrint te lopen. Gebruik het op de manier die je zelf aanspreekt. Het labyrint is een welkom pad voor hen van alle geloven en geen.

Walking the labyrinth. The labyrinth is an ancient archetypal pattern found in many cultures around the world dating back more than 4000 years. Unlike a maze that challenges the mind with blind alleys, dead ends and choices to be made labyrinths have only one clear, winding path leading you from the outer edge into the centre and back out again. Walking the path offers a unique space to slow down, still the mind and explore the inner landscape of the soul. When you enter the labyrinth you can trust yourself to the simple path ahead and begin to slow down. As you walk to the centre let it be a time to release the thoughts and feelings preoccupying you. Allow your mind to quieten. When you reach the centre be still. It is a place of openness and receiving. As you return along the same path reflect on any insights and connections that may have come to you and begin to integrate new insights and possibilities into your life. For some the experience of walking the path may offer a renewed sense of well-being and inner peace. Others may use it to focus on a particular question or issue. For others it will be primarily a path of meditation or prayer. There is no right or wrong way to walk a labyrinth. Use it in whatever way is helpful for you. The labyrinth is a path of welcome for those of all faiths and none.

Eigenwijzekunst.nl is de website van Rixt Wesselius
Vorige pagina: Kunstenaars voor de klas - Volgende pagina: Performances